• Sørger for det praktiske arbejde med at arrangere bisættelsen/begravelsen, efter samtale med de pårørende.
 • En samtale hvor bedemanden kommer hjem til de pårørende, hvor de nødvendige underskrifter på diverse dokumenter skal på plads.
 • Afhenter dødsattest.
 • Anmelder dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, og sørger for at skifteretten, folkeregistret og de sociale myndigheder underrettes.
 • Udfylder og ordner alle nødvendige papirer og anmeldelser. F.eks. dødsanmeldelse, ansøgning om begravelseshjælp og efterlevelseshjælp hos det offentlige, fuldmagter til ansøgning om eventuel begravelseshjælp hos Dansk Ligbrændingsforeninng, Syge- forsikringen Danmark, fagforening osv.
 • Aftaler højtideligheden med præsten og henviser de pårørende til en samtale med præsten, såfremt der er tale om medlemskab af den danske folkekirke.
 • Hvis der ikke er medlemskab af den danske folkekirke, kan de pårørende eller bedemanden arrangere en borgerlig bisættelse.
 • Tager kontakt til sygehus eller plejehjem for aftale om afhentning af afdøde.
 • Tager kontakt til kirke, begravelsesvæsen, kirkegård og krematorium, hvor bestillinger afgives.
 • Træffer aftaler med blomsterhandler, bogtrykker, aviser, stenhugger, kaffebord, bespisning og hvad de pårørende måtte have af ønsker.
 • Afhenter og aftaler urnens anbringelse med de pårørende og kirkegården. Søger eventuelt kirkeministeriet om tilladelse til spredning af asken over åbent hav.
 • Sørger for betaling (udlæg) for rekvirerede ydelser fra leverandører og offentlige institutioner, for endeligt at udskrive en faktura til de pårørende, hvor eventuel begravelseshjælp bliver modregnet.